Logo: Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)
VO
Aspirant

Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)

Wat typeert jullie samenwerking?

Hoe zou je de insteek en werkwijze van jullie partnerschap in een paar zinnen karakteriseren?

Kenmerkend voor de Vierde Haagse Opleidingsschool is de enorme betrokkenheid en gedrevenheid van alle partners. Men heeft elkaar heel snel gevonden op een gedeelde visie op het samen opleiden. Persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling vormen de pijlers. Deze pijlers komen terug in het opleiden van studenten, maar ook in de samenwerking binnen het partnerschap.

Onze werkwijze richt zich op de volle breedte van het lerarenberoep. We laten studenten kennismaken met alle aspecten van hun beroep, vanuit de visie dat studenten meteen volwaardige collega’s zijn. Dat versterkt de binding met de school. Bijvoorbeeld: studenten doen mee in vergaderingen, worden uitgenodigd voor studiedagen, gaan mee op excursies, lopen een dag mee met de conciërge en leren over het mentorschap. Persoonlijke verbinding is een belangrijke drijfveer in onze werkwijze en is op verschillende niveaus in het partnerschap terug te zien.

Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant opleidingsschool zijn geworden?

We kijken er heel erg naar uit om de persoonlijke verbinding, een van onze pijlers, weer fysiek te mogen organiseren. Onze visie kan daarmee echt goed van de grond komen. Verder hebben we veel zin om door te zetten waar we nu mee bezig zijn: het ontwikkelen van een volledig opleidingsprogramma en professionaliseringsaanbod dat aansluit bij onze visie. De kwaliteit die dit kenmerkt, willen we dadelijk aan alle typen studenten kunnen bieden.

Wat ook heel bijzonder is, is om straks de eerste groep leraren te hebben opgeleid volgens onze visie. Zij kunnen de persoonlijke verbinding maken in hun onderwijs met de leerlingen, de ouders, hun collega’s en met de omgeving van de school, iets wat de kwaliteit van leraren in de school een boost geeft.

Contactgegevens
Van Stolkweg 35
2585 JN Den Haag
Website
Contactpersoon
Judith de Ruijter