PO
Aspirant

Thomas More Opleidingsschool 

Wat typeert jullie samenwerking?

Hoe zou je de insteek en werkwijze van jullie partnerschap kunnen karakteriseren?
“Onze pabo en de participerende basisscholen werken al langdurig en intensief in het partnerschap samen, vanuit een gezamenlijke visie op leren en opleiden. Die is gericht op het pendelen tussen theorie en praktijk. Het eigen handelingsrepertoire van de student – de toekomstige eigenzinnige, wereldwijze onderwijsprofessional – is leidend: wat is de leraar die jij wilt zijn en wat is de school die bij jou past? De leeromgeving maak je samen: op de stagescholen leer je aan de hand van de praktijk ook de achterliggende theorie en op de pabo breng je theorie in praktijk door bijvoorbeeld projecten te ontwikkelen die op de basisschool uitgevoerd kunnen worden. Student, pabo en school moeten er allemaal beter van worden. We werken al lang samen als opleidingsschool en met het verkrijgen van deze aspirant-status hebben we dat nu verzilverd.”

Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant-opleidingsschool zijn geworden?
“Omdat we grootschalig georganiseerd zijn, met een breed scala aan scholen – grote en kleine, in de stad Rotterdam en in de regio – moeten we er alert op zijn om steeds opnieuw iedereen erbij te betrekken. Je hebt in de basis iets goeds staan, maar er is natuurlijk voortdurend sprake van wisselingen in de wacht: elk jaar is er weer een nieuwe lichting studenten, komen er nieuwe mentoren op de scholen en nieuwe collega’s op de pabo die we moeten meenemen in onze visie. We willen onze gezamenlijke leeromgeving verder uitbouwen. We werken daarbij in een dynamische omgeving, tegen de achtergrond van dat lerarentekort dat we met z’n allen willen bestrijden. Wat we het best voor elkaar kunnen krijgen door samen op te leiden: de kern van ons werk, ons primaire proces. Iets om altijd naar uit te blijven kijken.”

Contactgegevens
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
Contactpersoon
Guusje Riemens
Projectleider opleiden in de school