Logo: Opleidingsschool met academische kop Catent-KPZ
PO

Opleidingsschool met academische kop Catent-KPZ

Wat typeert jullie samenwerking?

In 2006 hebben Stichting Catent en de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) de handen ineengeslagen om concreet gestalte te geven aan de ‘academische school’. De visie van de academische school is dat gewerkt wordt in leergemeenschappen, vanuit een onderzoekscyclus en in een ‘vitale omgeving’ voor collectief leren. In 2009 is de visie van de academische school uitgerold over de Opleidingsschool Catent-KPZ, waarin zowel opleidingsscholen met als zonder academische kop participeren. De visie en manier van samenwerken leiden tot een breed gedragen onderzoekende en lerende cultuur binnen de scholen van Catent en de KPZ. De samenwerking wordt getypeerd door korte lijnen in communicatie, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor professionalisering van zittende en toekomstige leraren en wederkerigheid binnen de relatie. Er is een goed kwaliteitsbeleid, waarin afspraken met elkaar worden gemaakt en nagekomen.

Waar zijn jullie trots op?

Catent en de KPZ voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de verbetering van leer- en ontwikkelingsprocessen van leerlingen in het basisonderwijs en de ontwikkeling van studenten en leraren. Het woord ‘samen’ drukt uit dat het samenwerkingsverband hecht aan collectief leren, wat op verschillende lagen wordt vormgegeven. Er zijn verschillende professionaliseringstrajecten ontwikkeld: o.a. de mentorentrainingen, de driejarige opleiding tot opleider in de school en die tot onderzoekscoördinator, scholing instituutsopleiders en het academisch atelier voor directeuren van academische opleidingsscholen.

Binnen het kwaliteitsbeleid wordt gewerkt met een kwantitatief onderzoek (digitale enquête) en kwalitatief onderzoek (audits) naar de kwaliteit van Opleiden in de School (OIS) en de academische kop. Voor deze onderzoeken zijn instrumenten ontwikkeld waarbij de Kwaliteitsstandaarden Opleiden in de School als uitgangspunt hebben gediend. Deze onderzoeken vinden cyclisch plaats.

Stageleergroepen en onderzoeksgroepen op (academische) opleidingsscholen leveren een bijdrage aan een kwaliteitsverbetering en innovatie binnen de scholen.

Bekijk de filmpjes genomen op De Vlieger en De Wingerd.

De Vlieger in Zwolle

De Wingerd te Zwolle

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het ontwikkelen van een regionaal netwerk op het gebied van OIS door de verschillende besturen die OIS samen met de KPZ vormgeven. Het gaat hierbij om het samen leren, het uitwisselen van good practices, het ontwikkelen van gemeenschappelijke kaders en instrumenten, het delen van kennis.

Contactgegevens
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle
Website
Contactpersoon
Ciska Doeleman