Logo: Samenwerkingsverband Noord-Holland | Ieder in zijn kracht, samen nieuwe energie
PO
Aspirant

Samenwerkingsverband Noord-Holland | Ieder in zijn kracht, samen nieuwe energie

Wat typeert jullie samenwerking?

Het motto “ieder in zijn kracht, samen nieuwe energie” is de kern van het samenwerkingsverband Samen Opleiden Noord-Holland. Een samenwerking tussen zeven schoolbesturen en de Hogeschool iPabo waarin gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen voor het opleiden van studenten in relatie tot de ontwikkelingen van het basisonderwijs en het onderwijs aan de hogeschool. Iedere betrokkene heeft iets te bieden in het opleiden van studenten en in onze manier van opleiden benutten we de kracht van deze diversiteit. Door onze verschillende onderwijskundige invalshoeken en expertises kunnen we studenten helpen bij het ontdekken en formuleren van hun leervragen en gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijke antwoorden.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op het feit dat we ontmoetingen organiseren waarbij betrokkenen vanuit verschillende lagen van de organisaties samenkomen. Door deze ontmoetingen krijgen we steeds meer zicht op onze eigen expertises, ontwikkelvragen en de leervragen van de student. Iedereen stelt zich in dit proces lerend en open op. We geloven dat we op deze manier het beste van de verschillende werelden samen kunnen brengen. We werken daarom per bestuur met tandems van schoolopleiders en instituutsopleiders waar het werkveld en de opleiding samenkomen. Het tandem staat in direct contact met de studenten, mentoren en andere betrokkenen binnen elk bestuur.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

We zijn op dit moment met name gericht op de verschillende rolbeschrijvingen (van bestuurder tot student). In dit proces betrekken we actief alle rollen en wanneer we dit helder hebben kunnen we hier ook in de professionalisering verder vorm aan gaan geven. Daarnaast kijken we in hoeverre de stageopdrachten aansluiten bij de situatie op de werkplek en vindt er een continu verbeterproces plaats om dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Contactgegevens
Rosmolenstraat 30
1502 PA Zaandam
Contactpersoon
Evalijn Dorschman
Programmaleiders