PO

Opleidingsschool Samen in Ontwikkeling

Wat typeert jullie samenwerking?

Vanuit het verlangen naar goed werk is het ideaal van de Opleidingsschool ‘Samen in ontwikkeling’ om werk te leveren vanuit een christelijk perspectief, door:

1. Samen dienstbaar aan het christelijk-reformatorisch onderwijs

Samen dienstbaar zijn aan het christelijk-reformatorisch onderwijs, in verbinding door strategisch partnerschap met oog voor en gebruik makend van de verscheidenheid.

2. Samen verantwoordelijk voor een doorgaande ontwikkelingslijn

Samen verantwoordelijk als (opleidings)instituut en opleidingsscholen om (a.s.) leraren in alle fasen van zijn loopbaan met kwaliteit op te leiden, te begeleiden en te waarderen gericht op een doorgaande ontwikkelingslijn conform een gezamenlijk beroepsbeeld.

3. Samen versterken van de professionele identiteit en vakbekwaamheid

Samen versterken van de professionele identiteit en de vakbekwaamheid van alle betrokken (a.s.) professionals door diepgaand leren, gebruik makend van diverse vormen van ontwikkelingsstrategieën in opleiden en professionaliseren passend bij de type (leer)vraagstukken die zich in de Opleidingsschool voordoen.

4. Samen leren in een ontwikkelingsgerichte cultuur

Samen leren in een cultuur die ondersteunend is aan de individuele, team-, organisatie- en beroepsontwikkeling, gekenmerkt wordt door principes als verbinding, vertrouwen, verscheidenheid, vrijheid en verantwoordelijk en waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van verschillende manieren van leren in het gehele leerlandschap van de Opleidingsschool.

5. Samen werken aan kwaliteit

Samen en in samenhang werken aan kwaliteit en integrale kwaliteitsontwikkeling door een kwaliteitscultuur waarin we samen verder ontdekken wat kwaliteit voor ons betekent en hoe ieder daar vanuit eigen rol steeds beter invulling aan kan geven. Dit wordt bevorderd door een gerichte inzet van ondersteunende activiteiten en middelen (waarbij vooral gesprek en ontmoeting centraal staan).

 

Contactgegevens
Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
Contactpersoon
W. Meuleman
Projectleider Samen in ontwikkeling
0182-760530