Logo: Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS)
VO

Reformatorische Academische Opleidingsschool (RAOS)

Wat typeert jullie samenwerking?

De RAOS is een kleinschalig samenwerkingsverband van reformatorische en christelijke vo-scholen door het gehele land. Het samenwerkingsverband kenmerkt zich door grote innerlijke verbondenheid op het gebied van zowel identiteit als visie op opleiden en begeleiden. Vanuit onze visie op identiteit en kwaliteit hebben wij hoge verwachtingen van opleiders, begeleiders en studenten. Studenten geven vanaf het derde jaar betaald les. De opleidingsschool maakt werk van: doorlopende leerlijn (inductiefase), professionalisering en verbinden van onderzoek en schoolontwikkeling (kennisontwikkeling). Dit alles is ingebed in een goed systeem van kwaliteitszorg

Grote innerlijke verbondenheid, zowel op het gebied van de identiteit als op het gebied van visie.
Een ander belangrijk kenmerk is de kwaliteit, die zich onder andere openbaart in intensieve begeleiding en gecertificeerde opleiders en begeleiders.

Waar zijn jullie trots op?
  • Wij zijn gedreven om hoog gekwalificeerde leraren ‘af te leveren’.
  • Wij hebben een goed systeem van kwaliteitszorg.
  • Bij ons wordt betaald lesgegeven vanaf jaar drie.
Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Momenteel hebben wij drie speerpunten:

  • Verbinding van de praktijk en de theorie;
  • De student wordt meer en meer eigenaar van zijn leerproces;
  • Aandacht voor de bekwaamheidseisen in de assessments.
Contactgegevens
Kamperstraatweg 1a
8265 PA Kampen
Website
Contactpersoon
Johan Strijbis
Lerarenopleider

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 mei 2017

In deze bundel vind je negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden.

Praktijkvoorbeelden & interviews
5 december 2016

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.

Praktijkvoorbeelden & interviews
9 juli 2014

De reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) heeft een activiteitenschema ontwikkeld dat het proces van kwaliteitsborging en –onderzoek inzichtelijk maakt.