Logo: Partnerschap Vista
PO

Partnerschap Vista

Aantal studenten partnerschap
124
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Partnerschap Vista is ontstaan vanuit partnerschap Catent, waar na herindeling en uitbreiding in 2023 nu zeven schoolbesturen en Hogeschool KPZ in participeren. Het partnerschap strekt zich uit over drie provincies (zuidwest Friesland, de kop van Overijssel, zuidoost Drenthe); met een zwaartepunt rondom regio Meppel.

Met 46 scholen heeft ons partnerschap een gevarieerd aanbod: van kleine dorpsscholen tot grote en kleine stadsscholen; op veel scholen wordt ook kinderopvang aangeboden. Kenmerkend voor ons partnerschap is dat er ook vier onderzoeksscholen zijn en in de toekomst kunnen dat er nog meer worden. Wij investeren in de scholing/professionalisering van zittende professionals.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • Onze partners werken waarderend, op basis van vertrouwen met elkaar samen en omarmen gelijkenissen én verschillen.
 • Dankzij het feit dat wij een van de vier partnerschappen zijn waarin Hogeschool KPZ participeert, werken wij ook partnerschap-overstijgend samen. Zo zijn er bijvoorbeeld regelmatig partnerschap-overstijgende bijeenkomsten.
 • Er vindt op alle niveaus ontmoeting plaats: bestuurders, projectcoördinatoren, schoolleiders, schoolopleiders, mentoren en instituutsopleiders.
 • De coördinatoren van de besturen en de programmamanager van KPZ hebben een eigen overleg, waar zaken worden afgestemd.
 • Schoolleiders van de partnerscholen worden op regionaal niveau met elkaar verbonden ter bevordering van het samen leren.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Uitbreiding naar inductiebeleid
  De komende jaren wordt geïnvesteerd in het leggen van een stevige verbinding naar elkaar, om aankomende leraren een passende leeromgeving te bieden met variatie in contexten. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze er gezamenlijk inhoud en vorm kan worden gegeven aan het begeleiden en coachen van startende leraren.
 • Mentorentraining
  Om te bevorderen dat studenten op al onze scholen op een eenduidige manier worden begeleid en beoordeeld, wordt de mentorentraining partnerschap-breed uitgerold.
 • Kwaliteit
  Wij geven een eigen kleur aan het gezamenlijk opgestelde beroepsbeeld en de bijbehorende waarborgen, en werken continu aan de kwaliteit van het samen opleiden en professionaliseren, zowel op partnerschapsniveau als op bestuursniveau.
 • Interprofessioneel werken
  We gaan op de IKC’s en scholen waar mogelijk interprofessionele leerteams creëren, waar aankomende leraren van verschillende opleidingen en niveaus plannen en samen werken aan een interprofessioneel vraagstuk om te zorgen voor een positieve uitkomst.
 • Verbreding
  We onderzoeken hoe we het interprofessionele karakter van het beroepenveld Kind en Educatie verder kunnen vormgegeven binnen het samen opleiden en professionaliseren.

 

Contactgegevens
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle
Website
Contactpersoon
Tamara Broeksmit
Programmaleider
0645579570

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool KPZ
Scholen
CNS Staphorst
Scholen
Franciscusschool
Scholen
Fredericusschool
Scholen
IKC DE Horst
Scholen
IKC Het Groene Hart
Scholen
Jozefschool
Scholen
KBS De Plataan
Scholen
KBS Don Bosco
Scholen
KBS St. Theresiaschool
Scholen
KBS t PuzzelsTuk
Scholen
KC Het Veldboeket
Scholen
KC De Ijsvogel
Scholen
KC De Vuursteen
Scholen
KC Het Avontuur
Scholen
KC Ruinerwold
Scholen
Kindcentrum Noorderveld
Scholen
MGR. Scholtensschool
Scholen
OBS Aremberg
Scholen
OBS Beatrixschool
Scholen
OBS Burg. De Ruiterschool
Scholen
OBS Burgemeester W.A. Storkschool
Scholen
OBS Commissaris. Gaarlandt
Scholen
OBS De Berkenhost
Scholen
OBS De Bosrank
Scholen
OBS De Driesprong Jenaplanschool
Scholen
OBS De Hoekstee
Scholen
OBS De Kievitshoek
Scholen
OBS De Lekmulder
Scholen
OBS De Lepelaar
Scholen
OBS De Punter
Scholen
OBS De Rolpaal
Scholen
OBS De Rozebottel
Scholen
OBS De Samensprong
Scholen
OBS De Singelier
Scholen
OBS De Slinge
Scholen
OBS De Toermalijn
Scholen
OBS De Vogelaar
Scholen
OBS De Voorpoort
Scholen
OBS De Wezeboom
Scholen
OBS Gen. v.d. Boschschool
Scholen
OBS Oosterveldschool
Scholen
OBS School B
Scholen
OBS Sprinkels
Scholen
OBS Ten Darperschoele
Scholen
OEC ‘T Ravelijn
Scholen
RK St. Clemensschool
Scholen
RK St. Franciscusschool
Scholen
RK St. Willibrordusschool
Scholen
RKBS Prof. Titus Brandsma
Scholen
RKBS St. Gerardus Majella
Scholen
RKDS Panta Rhei
Scholen
Samenwerkingsschool de Lisdodde
Scholen
SBO De Vonder
Scholen
SBO Reestoeverschool
Scholen
Sint Jozefschool
Scholen
Sint Mattheus
Scholen
SO-VSO Mackayschool
Schoolbesturen
BMS Onderwijs
Schoolbesturen
CNS Staphorst
Schoolbesturen
Stichting Catent
Schoolbesturen
Stichting Op Kop
Schoolbesturen
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
Schoolbesturen
Stichting Promes
Schoolbesturen
Stichting Talent Westerveld
Schoolbesturen
Stichting Wolderwijs