Logo: Partnerschap Opleiden in de School
PO

Partnerschap Opleiden in de School

Wat typeert jullie samenwerking?

Gelijkwaardigheid en full partnerschip.

In ons Partnerschap Opleiden in de School werken wij samen aan de duurzame ontwikkeling van onze professionals en de organisaties waarin zij werken. Een leven lang (samen) leren staat bij ons voorop! Onze uitgangspunten daarbij zijn: het leren en werken in een professionele leergemeenschap en het leren van en op de werkplek. We werken samen aan kwaliteit, we onderzoeken en innoveren, zodat we altijd de best opgeleide professionals het onderwijs aan onze kinderen laten verzorgen.

We verbinden onze samenwerking niet alleen aan de bachelor student, maar steeds meer ook aan de zittende professional. De grenzen tussen onze organisaties mogen wat ons betreft merkbaar vervagen, zodat onderlinge kwaliteit en professionaliteit gegarandeerd en uitwisselbaar is.

Waar zijn jullie trots op?

Verankering van de samenwerking in de structuur en in de mensen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Inhoudelijke samenwerking ten behoeve van curriculumontwikkeling, schoolontwikkeling en kwaliteitszorg. Evenals samenwerking rondom de startende leerkracht.

Contactgegevens
Postbus 104
5240 AC Rosmalen
Website
Contactpersoon
Joost van Berkel
088-5076072

Kennisbank

Publicaties & links
9 januari 2020

Dit katern presenteert de opbrengen van het project Integrale Kwaliteitsontwikkeling (IKO-project), dat het Partnerschap Opleiden in de School (POS) heeft uitgevoerd.