Logo: Opleidingsschool Partnerschap 2
MBO
VO

Opleidingsschool Partnerschap 2

Wat typeert jullie samenwerking?

Twee opleidingsinstituten, vijf Carmelscholen en ROC van Twente werken samen in Opleidingsschool Part 2. Door als vo en mbo samen te werken in het opleiden van studenten bouwen we aan een opleidingsschool waar de student breed wordt opgeleid en zijn talenten kan ontdekken.

Deelname aan Opleidingsschool Part 2 stelt scholen in staat om zowel zelf aankomende collega’s op te leiden, als nieuwe maar vooral ook ervaren collega’s duurzaam te professionaliseren. Onze scholen profiteren van continue input van de meest actuele inzichten rondom de ontwikkeling en begeleiding van mensen en onderwijsprogramma’s.

Op jaarbasis leiden we zo’n 300 studenten op. Zij krijgen de mogelijkheid ervaring op te doen- van MBO niveau 1 tot en met 4 met 284 opleidingen en van VMBO-basis tot gymnasium met allerlei specifieke profielen, zoals tweetalig onderwijs.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op onze congruente visie t.a.v. je zelf ontwikkelen als docent binnen Opleidingsschool Part 2; in lerende leeromgevingen ontwikkelen docenten zich.

Hoe leer je?

  1. Leren doe je zelf
  2. Leren doe je samen
  3. Leren doe je doelgestuurd
  4. Leren doe je onderzoekend
  5. Leren doe je je leven lang

Wil je zien hoe (aankomende) docenten onze visie in de praktijk ervaren? Klik dan hier.

Hoe begeleiden we je?
1. We helpen je ruimte te nemen voor je eigen leren. We stimuleren jouw professioneel zelfvertrouwen, helpen je bewust te worden van je talenten, hoe je deze kunt inzetten en uitbouwen.
2. We bieden je op school een rijke leeromgeving. We stimuleren je samen met anderen te leren en vanuit verschillende perspectieven te kijken.
3. We laten je keuzes maken waaraan je wilt werken. Daarbij ondersteunen we je doelen en succescriteria te formuleren, passend bij je eigen zone van naaste ontwikkeling.
4. We helpen je te kijken naar je effect van je handelen in een veilige leeromgeving, waarin je successen viert en fouten mag maken. We helpen je je leren zichtbaar te maken door je successen en ontwikkelpunten te volgen.
5. We stimuleren je je te richten op het leren van leerlingen in combinatie met je eigen leerbehoeften. We helpen je het leren van leerlingen meetbaar te maken en daaruit ontwikkelpunten voor je eigen ontwikkeling te formuleren.

> Lees een artikel over het opleidingsteam van Canisius.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het vormgeven van onze visie op leren en begeleiden in de praktijk. Dat doen we door steeds met elkaar in gesprek te zijn en samen te leren hoe we dit het best kunnen doen. We zijn met z’n allen aan het leren; studenten om docent te worden (1), werkplekbegeleiders, docentcoaches, schoolopleiders en instituutsopleiders/vakdidactici om nog betere begeleiders te worden (2), startende en ervaren docenten in het kader van doorgaande professionalisering (3). We doen dit allen vanuit bovenstaande visie.

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

Nog meer profiteren van ons brede partnerschap; op welke wijze kunnen VO en mbo elkaar nog meer versterken, opdat we docenten opleiden die vanuit een brede context zijn opgeleid en op basis van ervaring kunnen kiezen waar hun hart het meest ligt.

Het doortrekken van de congruentie in visie en manieren van werken op alle lagen binnen de organisatie; in leiderschap, in IPB-gesprekken, in schoolontwikkeling.

Contactgegevens
Deken Hooijmansingel 1
7141 EA Groenlo
Contactpersoon
Brigitte Nijenhuis
Coördinator Kerngroep Opleidingsschool Partnerschap 2