PO

Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort zit momenteel in een transitie-proces. De Opleidingsraad wordt uitgebreid met een grote groep nieuwe besturen en dit vraagt om een herinrichting. De voorbereiding voor dit proces is nu gaande. We werken er naar toe dat alle studenten op opleidingsscholen geplaatst worden. Deze opleidingsscholen zijn scholen van besturen die zitting hebben in de Opleidingsraad, en die het Keurmerk Opleidingsschool behaald hebben, of dit binnen een jaar gaan behalen.

Het studiejaar 2019-2020 staat in het teken van twee nauw aan elkaar verbonden deelprojecten.

In deelproject 1 werken leer-ontwikkelteams bestaande uit bovenschoolse schoolopleiders van de deelnemende besturen, en instituutsopleiders, rondom generieke thema’s.

  • Leeruitkomsten en leren in hybride leeromgevingen
  • Samen begeleiden
  • Beoordelen
  • Collectief professionaliseren.

De resultaten van deze leerteams staan ten dienste van de doorontwikkeling van samen opleiden en kunnen direct verbonden worden aan de ontwikkeling van opleidingsfase 3 van het curriculum.

Deelproject 2 betreft de inhoudelijke ontwikkeling en vormgeving van het onderwijs van opleidingsfase 3 van de voltijd- en deeltijdopleiding. Hierbij wordt het accent gelegd op het creëren van een leeromgeving waarbinnen, door intensieve samenwerking tussen HU-instituten, de schoolbesturen, de HU-kenniscentra Leren en Innoveren, Sociale Innovatie en Gezond & Duurzaam Leven en Universiteit Utrecht, interprofessioneel wordt gewerkt aan het aanpakken/oplossen van actuele maatschappelijke thema’s en vraagstukken.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op de gevormde leerteams per thema van de versterking Samenwerking die bestaan uit schoolopleiders, instituutsopleiders, onderzoeksdocenten en experts. De inzet die een ieder hiervoor heeft is iets waar we heel tevreden mee mogen zijn.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

We werken aan alle onderwerpen, van Samen opleiden, uitgaan van verschillen, OGW, ouderbetrokkenheid / pesten en de begeleiding en professionalisering van startende leerkrachten. Doordat elk leerteam aan zijn eigen thema werkt is de aandacht wat betreft de inhouden goed verdeeld.

Contactgegevens
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort
Website
Contactpersoon
Maarten Haalboom
Programmamanager