Logo: Opleidingsschool Noord-Limburg
VO

Opleidingsschool Noord-Limburg

Jaar van oprichting
01-09-2009
Jaar van erkenning
2020
Aantal studenten partnerschap
200
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

We zijn een vrij compact partnerschap van zes brede vo-scholen en twee opleidingsinstituten. Studenten laten weten dat ze zich snel thuis voelen, ze zijn dan ook volwaardig lid van onze teams. In een veilige omgeving krijgen zij onder goede begeleiding alle vrijheid om zich te ontwikkelen. Er is ruimte om te experimenteren, zonder dat we pretenderen dat we de meest innovatieve opleidingsschool zijn. We gaan uit van een beroepsbeeld waarin we context creëren voor uitdaging, talenten leren herkennen bij zowel de docent als de leerling, en op onderzoek uitgaan. Studenten moeten zich bij alles steeds de vraag blijven stellen: past dit onderwijs bij mij, en pas ik bij dit onderwijs?

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

We werken al sinds 2009 samen en kennen elkaar dan ook door en door. Scholen en opleidingsinstituten zijn gelijkwaardige partners en hebben een even grote stem in het kapittel. Er is veel onderlinge afstemming, met genoeg ruimte voor de ‘couleur locale’ van scholen: ze kunnen hun eigen accenten aanbrengen in het gemeenschappelijke curriculum. We zorgen ervoor dat onze studenten elkaar leren kennen en zich breed oriënteren op onderwijs in onze opleidingsschool. Zo organiseren we met studenten uitwisseling tussen partnerscholen, waarbij ze te gast zijn bij elkaar op school en daarbij ook gastheer voor elkaar zijn. Op deze manier faciliteren we dat ze op onderzoek uit kunnen gaan in ons gehele partnerschap.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het verder afstemmen van de gedeelde kern van ons curriculum, naast de vrije ruimte per school om op maat aan te sluiten bij de leerbehoeften van studenten. Onderdelen van die kern zijn onder andere het ontwikkelen van een oriëntatie op passend onderwijs door middel van een kennismaking met het speciaal voortgezet onderwijs; en de inbedding van een doorlopende onderzoekslijn in ons curriculum.
  • Het doorontwikkelen van ons inductietraject volgens hetzelfde model als ons curriculum: een gedeelde kern met vrije ruimte voor maatwerk.
Contactgegevens
Hogeweg 26a
5911 EB Venlo
Website
Contactpersoon
Marion Verhaegh
Programmaleider
06-46646660

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Arnhem en Nijmegen: Academie Educatie
Lerarenopleidingen
Radboud Docenten Academie
Scholen
Blariacumcollege
Scholen
Bouwens van der Boijecollege
Scholen
College den Hulster
Scholen
Dendron College
Scholen
Raayland College
Scholen
Valuascollege
Schoolbesturen
LVO
Schoolbesturen
OGVO