Logo: Opleidingsschool Midden-Limburg
PO

Opleidingsschool Midden-Limburg

Wat typeert jullie samenwerking?

In 2016 hebben de onderwijsinstellingen Innovo, KomLeren, MosaLira, Movare, SPOLT, Kindante, Triade, SKO Maasdal, Swalm en Roer, Meerderweert/Eduqaat en dNP vertegenwoordigd door Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool (schoolbesturen uit het basisonderwijs Zuid- en Midden-Limburg en de Nieuwste Pabo) een convenant gesloten met als doel “gezamenlijke opleidingsprojecten en andere activiteiten ter hand te nemen gericht op”:
a. ontwikkeling en uitvoering gezamenlijk beleid ‘opleiden in school’;
b. ontwikkeling en uitvoering gezamenlijk beleid ‘life time employability’;
c. ontwikkeling en uitvoering gezamenlijk beleid ‘lerende regio’.”

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op de systematische samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen die vele mogelijkheden biedt om op uiteenlopende niveaus en met een veelheid van verschillende instrumenten en methoden te werken aan de kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs. We zijn primair gericht op de vraag welke (aanvullende) professionaliteit van studenten, leraren en lerarenopleiders wordt gevraagd om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren, en dat vormt het gemeenschappelijke decor waarbinnen de samenwerking gestalte krijgt.”

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

De laatste twee jaren is er in toenemende mate aandacht voor de overgang van start- naar basisbekwaam en van basis- naar vakbekwaam.

Contactpersoon
Mieke Groten
06-50242073