Logo: Opleidingsschool Midden-Limburg
PO

Opleidingsschool Midden-Limburg

Aantal studenten partnerschap
248
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

De opleidingsscholen Midden-Limburg en Zuid-Limburg vormen een enorm groot en hecht samenwerkingsverband, dat de hele provincie bestrijkt. Alle schoolbesturen in dat gebied zijn lid van het partnerschap. Een vrijwel dekkend netwerk, op een enkele ‘eenpitter’ na. De kwaliteit van het opleiden en begeleiden en de borging daarvan vormen ons gezamenlijk uitgangspunt. We werken met het opleidingsconcept van de Nieuwste Pabo, een instituut waarin de pabo’s van Maastricht, Heerlen, Sittard en Roermond gefuseerd zijn. We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden, kansen en samenwerking, ook in moeilijke tijden zoals tijdens de afgelopen coronajaren. Juist onder druk blijkt dat we met trots mogen spreken over een hecht partnerschap en tot veel in staat zijn.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Alles valt of staat met een duidelijke overleg- en samenwerkingsstructuur waarin de mensen op verschillende niveaus elkaar regelmatig ontmoeten. Daar hebben we van meet af aan voor gezorgd. We hebben een stuurgroep met de voorzitters van alle tien de schoolbesturen, die elkaar zes keer per jaar treffen. Daarnaast hebben we een coördinatiegroep waar namens elk schoolbestuur een opleidingscoördinator in zit die verantwoordelijk is voor de inhoud, organisatie en de uitvoering van alles wat met het samen opleiden te maken heeft, zij komen acht keer per jaar samen. Deze coördinatoren adviseren de bestuurders en sturen op hun beurt de schoolopleiders aan. Die schoolopleiders onderhouden dan weer de contacten met de mentoren. Een getrapt model dus in een strakke structuur.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het ontwikkelen van een nieuw convenant, aan de hand van de input van vier themagroepen: de lerende leraar (o.a. inductiefase); kwaliteitscultuur (o.a. peer review tussen deelnemende scholen); leeromgeving (o.a. hybride opleidingsvormen); en organisatie (o.a. verfijning van de overlegstructuur)
  • Het werken met leeruitkomsten in onze voltijdopleiding, naar het model dat we al in onze deeltijd-flex-opleiding toepassen. Daarmee schuiven we steeds meer op in de richting van een coaching- en feedbackcultuur.
  • Samen verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit van aankomende en zittende leerkrachten, met passende onderzoekende en ondernemende vaardigheden, toe te rusten voor en af te stemmen op de lerende regio Limburg.
Contactpersoon
Mieke Groten
Programmaleider Opleidingsschool Midden-Limburg
06-50242073

Partners

Lerarenopleidingen
De Nieuwste Pabo
Lerarenopleidingen
Fontys Hogescholen
Lerarenopleidingen
Hogeschool Zuyd
Scholen
Achtbaan
Scholen
Angela
Scholen
Berensprong
Scholen
Bron
Scholen
Dal
Scholen
Driepas
Scholen
Driesprong/Leonardoschool
Scholen
Duizendpoot, loc. Lindenheuvel
Scholen
Duizendpoot, loc. Zuid
Scholen
Harlekijn
Scholen
Heuvelke
Scholen
Hovenier (AOS)
Scholen
Hubertusschool
Scholen
IKC De Kerneel
Scholen
IKC De Verrekijker
Scholen
IKC Laar
Scholen
IKC Leuken
Scholen
IKC Loedoes
Scholen
KC Aelse
Scholen
KC Baeks Kompas
Scholen
KC De Leeuwerik
Scholen
KC Eigen Wijs
Scholen
KC Sittard
Scholen
Kingbeek
Scholen
Klink
Scholen
Kluis
Scholen
Kring
Scholen
Kwir
Scholen
Lahrhof
Scholen
Lambertus
Scholen
Leerlingst
Scholen
Lemborgh
Scholen
Maaskei
Scholen
Mozaiek
Scholen
Mussenberg
Scholen
Neerakker (AOS)
Scholen
Octopus
Scholen
Petrus Canisius
Scholen
Reuzepas
Scholen
SBO De Blinker
Scholen
SBO De Horst
Scholen
SBO Het Mozaiek
Scholen
Sleye
Scholen
Sprong
Scholen
Stapsteen
Scholen
Sterrenrijk
Scholen
Synergieschool
Scholen
t kempke
Scholen
Toermalijn
Scholen
Zjwiek
Schoolbesturen
Meerderweert, Stichting Primair Onderwijs Weert
Schoolbesturen
Stichting Eduquaat
Schoolbesturen
Stichting Kindante
Schoolbesturen
Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thorner Kwartier
Schoolbesturen
Stichting Swalm en Roer
Schoolbesturen
Stichting Triade
Schoolbesturen
Wijzers in onderwijs