Logo: Opleidingsschool Landstede MBO
MBO
Aspirant

Opleidingsschool Landstede MBO

Wat typeert jullie samenwerking?

De Opleidingsschool Landstede MBO – mbo Menso Alting – Windesheim in Zwolle is een samenwerking tussen Hogeschool Windesheim en Landstede mbo. Hieronder vallen zeven locaties voor middelbaar beroepsonderwijs. Wij leiden studenten op tot waarde(n)volle professionals in het mbo die in staat zijn om adequaat in te spelen op de dynamiek van een veranderende beroepspraktijk. Binnen Samen Opleiden begeleiden wij de studenten van de lerarenopleiding door op de mbo-werkplek V.I.P gericht te werken:

  • Verbinden
  • Innoveren
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Verbinden is de kracht van het partnerschap. We kijken samen kritisch naar wat de ander inbrengt, daar proberen we de verbinding in te zoeken. Voor ons gaat verbinden over gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Een voorbeeld daarvan is dat het stagehandboek van de lerarenopleiding in gezamenlijkheid tot stand komt en specifieke leervragen voor het mbo bevat. Ook wordt de in company PDG-opleiding sinds 2014 samen ontwikkeld en uitgevoerd, geheel volgens het principe van Samen Opleiden.

Innoveren doen we door op een onderzoekende manier te verkennen wat nieuwe thema’s in de praktijk betekenen.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling vindt bij ons plaats door het stellen van leervragen en is -net als het leren van de student- gebaseerd op de principes van ervaringsleren en werkplekleren. Hiervoor maken we gebruik van video-opnames als basis voor intervisie.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn trots op het proces een professionele leergemeenschap (PLG) te vormen. In de kern van de PLG zitten de student of de zijinstromer die een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) haalt en de werkplekbegeleider. In een schil daarom bevinden zich de instituutsbegeleider (Windesheim) en de schoolopleider (Landstede). In de buitenste schil zijn directie, opleidingsmanagers van Windesheim en Landstede mbo en overige docenten vertegenwoordigd. Ook zij maken deel uit van de professionele leergemeenschap.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

De ontwikkeling van het werkplekleren onze aandacht, zowel voor de student als voor begeleiders van de student (werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders). De werkplek vormt een substantieel onderdeel van de lerarenopleiding: aanstaande leraren moeten niet alleen kennis verwerven over leren en onderwijzen, maar moeten die kennis ook verbinden met hun praktijkervaringen en zich op die manier ontwikkelen als professionals. Verder willen we dat de onderwijsteams nog meer gaan profiteren van de kennis die de student van de lerarenopleiding meeneemt. Naast intervisie- en themabijeenkomsten bieden we studenten van de lerarenopleiding de mogelijkheid om deel te nemen aan overige professionaliseringactiviteiten. Zo stimuleren we een leven lang ontwikkelen binnen Landstede mbo. Tot slot richten we ons op het versterken van de rol van schoolopleiders in de opleidingsschool. Zij zijn de spin in het web en spelen een belangrijke rol in het meenemen van de onderwijsteams en het verbeteren van de kwaliteit van de Opleidingsschool.

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

Centraal staan de positionering van de opleidingsschool in de organisatie, het werken aan voortdurende kwaliteitsverbetering van Samen Opleiden en de doorgaande lijn professionalisering: een leven lang ontwikkelen in combinatie met Human Resource Development beleid. Daarnaast bereiden we ons voor op de betekenis van het landelijke kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de werkwijze van peerreview voor de Opleidingsschool.

Contactgegevens
Rechterland 1
8024 AH Zwolle
Contactpersoon
Martiene Enserink
(coördinerend) schoolopleider