Logo: Opleidingsschool IJssel-Veluwe
VO

Opleidingsschool IJssel-Veluwe

Wat typeert jullie samenwerking?

Kleinschaligheid. Korte lijnen en intensieve samenwerking tussen instituut en VO scholen. Alle partners zijn ambitieus en ontwikkelingsgericht. Werken vanuit gemeenschappelijke waarden.

Waar zijn jullie trots op?

Grote studententevredenheid. Sterke visie van waaruit we studenten willen opleiden, uitmondend in de 6 eindkwalificaties: waardevolle en reflectieve professional, onderzoekende professional, innovatieve professional, theoretisch gefundeerde professional, samenwerkende professional en inclusieve professional.

We hebben een gezamenlijk gedragen didactisch concept waarin leren en werken hand in hand gaan, waarin we willen leren vanuit gelijkwaardigheid in rolverdeling, waarin we studenten willen ondersteunen en uitdagen en waarin we samen met de student willen leren. Door een intensieve samenwerken willen we een sterke verbinding maken tussen theorie en praktijk.

We zijn trots op ons trainingsprogramma voor studenten en we zijn trots op onze volledig geïntegreerde onderzoeksleerlijn.

We zijn trots op het driejarig inductieprogramma dat wij aanbieden voor de startende docenten waarin we aandacht besteden aan socialisatie en de sociaal emotionele aspecten waar startende leraren mee te maken krijgen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Ontwikkeling nieuw curriculum Windesheim binnen de opleidingsschool. Kwaliteitszorg. Uitrollen ACT training in het inductieprogramma.

Contactgegevens
Kruidenlaan 1
8082 CA Elburg
Website
Contactpersoon
Marloes Lankman
Coördinerend schoolopleider
0525 688800