PO

Opleidingsschool De Stedendriehoek

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsschool De Stedendriehoek is een partnerschap van 17 onderwijsstichtingen met 96 opleidingsscholen en Saxion pabo Deventer. De scholen liggen in de driehoek Deventer, Apeldoorn, Zutphen en vanwege een recente uitbreiding ook in gebieden van de Achterhoek en Twente.

De opleidingsscholen bieden de studenten van pabo Deventer een kwaliteitsleerwerkplek, waar zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de beroepspraktijk. Ook draagt het partnerschap bij aan de professionalisering van startende en zittende leraren, het ondersteunen van schoolontwikkeling door onderzoek.

Waar zijn jullie trots op?

In de loop van de jaren hebben de opleidingsscholen kwaliteitswerkplekken geformeerd voor de pabostudenten, waarin zij als aanstaande collega gezien worden en betrokken worden bij
zoveel mogelijk taken en activiteiten die behoren tot het beroep van leraar basisonderwijs. De schoolopleiders zijn allen gecertificeerd, de mentoren opgeleid en samen zijn ze zeer
betrokken bij het samen opleiden. De samenwerking tussen werkveld en pabo is geïntensiveerd door de aanstelling van twee programmaleiders.

Ieder schoolbestuur heeft een Bovenschools OpleidingsCoördinator (BOC) aangesteld. Hij of zij coördineert binnen het bestuur allerlei zaken met betrekking tot het opleiden in de school en zorgt voor de verbinding met de pabo. Op deze manier wordt de afstemming tussen de besturen van het partnerschap versterkt.

Schoolopleiders, instituutsopleiders en bovenschoolse opleidingscoördinatoren treffen elkaar vier keer per jaar op opleidersdagen. Daarbij dienen de waarborgen; de lerende leraar, de leeromgeving, organisatie en kwaliteitscultuur als basis voor alle acties.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het motto voor de komende jaren is ‘Samen leren in samen opleiden’. Er wordt extra aandacht besteed aan het onderzoekend leren ten behoeve van schoolontwikkeling. In elke school is een leerteam geformeerd, waarin de schoolopleider, een mentor alsmede een instituutsopleider en studenten een onderzoeksthema centraal stellen dat speelt binnen een klas of binnen de school. In het leerteam wordt het thema bestudeerd, besproken en wordt er gezocht naar een verantwoorde interventie met als doel de onderwijspraktijk te verbeteren.

Contactgegevens
Handelskade 75,
Deventer 7417 DH
Website
Contactpersoon