Logo: MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch (MBO OSH)
MBO

MBO Opleidingsschool ’s-Hertogenbosch (MBO OSH)

Wat typeert jullie samenwerking?

MBO OSH is een samenwerkingsverband tussen het Koning Willem I College (KW1C) en Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Samen hebben we drie belangrijke doelen:

  1. We zorgen voor voldoende en goede, startbekwame mbo-docenten
  2. We zorgen dat startende docenten goede begeleiding krijgen
  3. We dragen bij aan professionele groei van zittende docenten en lerarenopleiders.

Per jaar begeleiden we met veel plezier ongeveer 125 stagiairs, leiden we zo’n 30 zij-instromers op en begeleiden we rond de 30 nieuwe docenten. Hiernaast werken we samen met de Pedagogisch Technische Hogeschool, Hogeschool voor Pedagogiek, Hogeschool voor de Kunsten en Academie voor Lichamelijke Opvoeding. We bieden ook stageplaatsen aan studenten van andere lerarenopleidingen, zoals Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem & Nijmegen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Leiden.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op de waardering die we krijgen van studenten van de lerarenopleiding voor de begeleiding door werpkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders. Door nauw als opleidingsteam samen te werken, creeren we een goed opleidingsklimaat.

Dit komt mede doordat we studenten een warm welkom heten, aandacht besteden aan de pijlers en rollen, op verzoek thema’s aan bod laten komen die er toe doen voor de studenten die docent in het mbo willen worden en successen samen vieren. Leraren in opleiding (LIO) kunnen tevens deelnemen aan professionaliseringsaanbod van de zij-instromers die het PDG-traject volgen, en ook lid kunnen worden van ‘Prins’, een jongerennetwerk bij Koning Willem I College. Kortom: studenten worden als collega’s gezien.

We zijn trots op de doorlopende leerlijn die we samen met partners in de regio vormgeven, zoals Onderwijsgroep Tilburg, Helicon Opleidingen, FLOT, Fontys PTH, en Koning Willem I College. De HR-afdeling van het Koning Willem I College is nauw betrokken bij de ontwikkeling.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

We richten ons er op om de opleidingsschool nog meer te integreren in de bestaande organisaties. Dat betekent dat het lijnmanagement zich bewust is van de kansen en de inzet die geleverd moet worden en dat er in de teams betrokken opleiders zijn die zelfstandig een bijdrage aan de opleidingsschool kunnen leveren. Verder willen we de koppeling tussen onderzoek, afdelingen en opleidingsschool versterken.

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

Onze ambitie is om de audit naar erkende opleidingsschool positief af te ronden in 2021 en ons hiervoor nu goed voor te bereiden. We willen als opleidingsschool van vaste waarde zijn binnen Koning Willem I College en binnen FLOT. We hebben de ambitie om de studenten goed op te leiden tot mbo-docent.

Samen hebben we drie belangrijke doelen:

  1. We zorgen voor voldoende en goede, startbekwame mbo-docenten;
  2. We zorgen dat startende docenten goede begeleiding krijgen;
  3. We dragen bij aan professionele groei van zittende docenten en lerarenopleiders.
Contactgegevens
Vlijmenseweg 2
5223 GW 's-Hertogenbosch
Website
Contactpersoon
Patrick Koning