Logo: H2O
VO

H2O

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsschool H2O is een partnerschap tussen de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam (faculteit Onderwijs en Opvoeding), de Universiteit van Amsterdam (Interfacultaire Lerarenopleidingen) en tien scholen voor voortgezet onderwijs van Dunamare Onderwijsgroep in Haarlem, Haarlemmermeer & omstreken.

Onder het motto Samen meer zijn we erop uit om startbekwame eerste- en tweedegraads docenten op te leiden die over vakmanschap én meesterschap beschikken. Die geleerd hebben om te reflecteren op hun eigen handelen en openstaan voor een leven lang leren.

We zien het opleiden, begeleiden en beoordelen van docenten in opleiding als een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is – naast het onderwijs aan leerlingen (het eerste primaire proces) – het tweede primaire proces op onze 10 opleidingslocaties. Als opleidingsschool leveren wij een wezenlijke bijdrage aan het leerproces van de docent in opleiding. Dat doen we in een open, lerende cultuur, gericht op talentontwikkeling, met professionals die goed samenwerken.

Waar zijn jullie trots op?

De accreditatie van onze opleidingsschool begin dit jaar. Een jaar van geweldige samenwerking tussen werkplekbegeleiders, instituuts- en schoolopleiders en studenten heeft ervoor gezorgd dat wij geaccrediteerd zijn als erkende opleidingsschool. H2O staat voor samen opleiden en samen meer!

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Onder het motto Samen meer werken we volgens een zestal principes. Deze geven onze visie weer en zijn leidend in de keuzes die we maken en de plannen die we ontwikkelen:

Gericht op hoe we werken:

  • Voor elke docent in opleiding een passende plek
  • Brede talentontwikkeling van docent in opleiding, vakdocent en leerling
  • Practice what you preach
  • Samen opleiden is samen ontwikkelen

Gericht op de inhoud:

  • Burgerschap, urban education en internationalisering
  • Toekomstbestendig en -behendig
Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

Om goed aan te sluiten bij de context van de opleidingslocaties en de verwachtingen van het beroepenveld, zien we graag dat andere opleidingsinstituten toetreden tot ons partnerschap. Momenteel is er bijvoorbeeld nog geen lerarenopleiding aangesloten die gericht is op tweetalig onderwijs, terwijl twee tweetalige opleidingslocaties deel uitmaken van ons partnerschap.

In het belang van de docenten in opleiding vergroten we de diversiteit in het aanbod van opleidingslocaties. Want: hoe uitgebreider ons aanbod, hoe beter we in staat zijn elke docent in opleiding een passende plek te bieden én aan brede talentontwikkeling te doen; twee belangrijke kernpunten uit onze visie.

Contactgegevens
Postbus 4470
2003 EL Haarlem
Contactpersoon
Sandra van Dalen
Coördinator