VO

Groninger Opleidingsschool

Wat typeert jullie samenwerking?

Het bestuur van het Openbaar Onderwijs Groningen heeft samen met Hanze Sportstudies, RUG Groningen en 2de graads lerarenopleidingen NHL-Stenden de wens om tot een doorlopende leerlijn voor studenten binnen de diverse scholen van het VO uitgesproken. Er is een zeer actieve werkgroep van school- en instituutsopleiders die op uitvoerend niveau en in de voorbereiding en organisatie veel plannen, activiteiten initieert in samenwerking met de eigen achterban.

Waar zijn jullie trots op?

De werkgroep heeft er voor gezorgd dat samen opleiden en professionaliseren op de kaart staat van collega docenten en management. De werkzaamheden en rolinvulling van (en door) de schoolopleiders en werkplekbegeleiders wordt door studenten zeer gewaardeerd. Alle werkplekopleiders volgen hier voor een (basis)cursus coaching en komen tweemaal per jaar, samen op de opleidingsmiddag van de GOS. Actuele ontwikkelingen rondom samen professionaliseren, curriculum ontwikkeling en samen onderzoeken staan dan centraal. Studenten ervaren onze gezamenlijke aanpak, het samen onderzoeken via Lesson Study en begeleidingsmethodieken als zeer waardevol.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Rond kwaliteitszorg en visie op samen opleiden tot en met de inductiefase vraagt op bestuurlijk niveau aandacht van implementatie in de gehele organisatie. Dit vraag van schoolleiders, schoolopleiders en HRM afstemming om tot een mooi doorlopende leerlijn te komen.

Contactgegevens
Leonard Springerlaan 39
9727 KB Groningen
Contactpersoon
Sandra Peereboom
Projectleider OidS

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 mei 2017

In deze bundel vind je negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden.