VO

Groninger Opleidingsschool

Jaar van oprichting
01-09-2009
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Binnen de Groninger Opleidingsschool (GOS) werken de VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen sinds 2009 samen met de lerarenopleidingen van de NHL Stenden, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool aan het opleiden van studenten. De laatste jaren is er naast het opleiden van studenten ook steeds meer aandacht voor inductie en strategische professionalisering.

De GOS werkt vanuit een gezamenlijke visie op leren en opleiden. De visie sluit aan bij het beroepsbeeld voor de leraar van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de bijbehorende wettelijke bekwaamheidseisen.  Onze visie, leeromgeving, organisatie en ons kwaliteitsbeleid zijn beschreven in het Opleidingsplan. Dit Opleidingsplan is verkrijgbaar via de programmamanager van de GOS (contactgegevens onderaan deze pagina).

Samen opleiden en opgeleid worden in de GOS kenmerkt zich door:

  • theorie en praktijk samenbrengen
  • een betrokken onderzoekend-nieuwsgierige houding
  • op basis van en op zoek naar effectieve principes van leren, lesgeven en opleiden
  • reflectie op jou als persoon en professional
  • een focus op het leren van leerlingen (zichtbaar maken)
  • samen streven naar hoge kwaliteit

Binnen de GOS stimuleren we bovenstaande gedrag en houding en werken we eraan dit zelf  uit te dragen. Op deze manier laten wij het goede voorbeeld zien.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Onze schoolopleiders en vakcoaches vormen de spil in het samen opleiden, samen met (coördinerende) instituutsopleiders van de verschillende opleidingen. Ook teamleiders en rectoren zijn betrokken, onder andere via werkgroepen, de stuurgroep en projecten. Iedereen draagt eraan bij om de studenten een zo goed mogelijke ervaring te geven in het ontdekken van de mogelijkheden van het beroep van leraar.

Doordat de deelnemende scholen onder hetzelfde bestuur vallen, is er sprake van een hechte samenwerking in en tussen scholen en zijn veel opleidingsactiviteiten nauw verbonden met speerpunten die ook in de organisatie (het bestuur) belangrijk zijn. De partnerinstituten kennen de school goed. Op elke vo-school is een instituutsopleider bereikbaar in de school. Doordat al onze scholen op fietsafstand van elkaar liggen, wisselen studenten gemakkelijk met elkaar uit en is lesbezoek en fysiek samen werken eenvoudig te organiseren.

Het samen onderzoeken van studenten wordt uitgevoerd door middel van Lesson Study. De onderzoeksopdracht is zoveel mogelijk gerelateerd aan een vraag uit de school en het ‘product’ wordt in de school gepresenteerd, zodat de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor onderwijsontwikkeling in de scholen.

Begeleiding en ontwikkeling van leraren stopt niet na het behalen van het diploma. Een startende leraar is weliswaar startbekwaam maar groeit onder goede begeleiding in de eerste jaren door naar basisbekwaam. Ook collega’s die al een tijdje werkzaam zijn als docent ontwikkelen en specialiseren zich verder. Binnen de GOS zien we dit als een samenhangend verhaal, daarom werken we inmiddels ook steeds meer samen met de afdelingen Human Resources (HR) en Onderwijs en Kwaliteit (O&K) binnen Openbaar Onderwijs Groningen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Een goede balans tussen vraag- en aanbod-gestuurd opleiden/begeleiden;
  • De begeleiding van deeltijders / studerende medewerkers en inductie;
  • Het verbinden van studentonderzoek aan het beleid en de praktijk van de school (bv. in leernetwerken / change labs);
  • Actief leren, digitale geletterdheid en kansengelijkheid zijn belangrijke thema’s binnen de opleidingsschool en we besteden hier in de opleiding van studenten dus ook veel aandacht aan.
Contactgegevens
Leonard Springerlaan 39
9727 KB Groningen
Contactpersoon
Nynke Kloppenburg
Programmamanager
06-33010526

Partners

Lerarenopleidingen
Hanze Hogeschool Groningen (Hanze Educatie)
Lerarenopleidingen
NHL Stenden Hogeschool
Lerarenopleidingen
Rijksuniversiteit Groningen
Scholen
Harens Lyceum
Scholen
Kamerlingh Onnes
Scholen
Leon van Gelder
Scholen
Montessori Lyceum
Scholen
Montessori Vaklyceum
Scholen
Praedinius Gymnasium
Scholen
Simon van Hasselt
Scholen
Stadslyceum
Scholen
Topsport Talentschool
Scholen
Werkman VMBO
Schoolbesturen
Openbaar Onderwijs Groningen