Logo: Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ
PO

Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsschool Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ is het samenwerkingsverband van vijf schoolbesturen en de Katholieke PABO Zwolle, dat sinds 2009 bestaat. De participerende schoolbesturen zijn: Aves, Leerplein055, OOZ, Op Kop en Proo. De diversiteit werkt stimulerend voor de ontwikkeling van alle betrokkenen, de scholen en de opleiding.

Sinds de start is het streven erop gericht om van alle opleidingsscholen, schoolbesturen en de KPZ een professionele leergemeenschap te maken, waarin van en met elkaar geleerd wordt en waarin de ontwikkeling van de opleidingsscholen en de academische opleidingsscholen gestalte krijgt. Collectief leren is de onderlegger van het Samen Opleiden en Professionaliseren (voorheen Opleiden in de School genoemd). Er is aan een stevige infrastructuur met elkaar gebouwd, waardoor op verschillend niveau en op alle lagen kennisuitwisseling, besluitvorming en professionalisering gerealiseerd wordt. Kwaliteitsbeleid is onderdeel van de infrastructuur.

Waar zijn jullie trots op?

De schoolbesturen en de KPZ voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de verbetering van leer- en ontwikkelingsprocessen van leerlingen in het basisonderwijs en de ontwikkeling van studenten en leraren.

Middels zelfontwikkelde onderzoeksinstrumenten wordt de kwaliteit en tevredenheid met betrekking tot Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) gemonitord. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de Kwaliteitsstandaarden Opleiden in de School. Uit de laatste meting in 2016, onder ca. 300 betrokkenen binnen het samenwerkingsverband, geeft 82% van de betrokkenen aan dat de manier waarop het SO&P wordt vormgegeven binnen het samenwerkingsverband bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van de scholen.
Met name de cultuur (de mate waarin betrokkenheid bij elkaar wordt ervaren), het onderwijskundig leiderschap (mate waarin op de scholen sprake is van duurzame, continue onderwijskundige ontwikkeling) en professionalisering en personeel (het blijvend ontwikkelen van professionele identiteit en scholing) wordt hoog gewaardeerd.

Daarnaast is een gesprekskader ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij de ondersteuning van het leerproces van de studenten in de stageleergroepen op opleidingsscholen en de inhoudelijke verdieping van gesprekken over het onderwerp van onderzoek door de stageleergroep. De betekenis van zowel onderzoeksonderwerp als leerproces staat centraal.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Naast het overwegend kwantitatieve onderzoek (zie hierboven beschreven) is ook afgesproken om aanvullend kwalitatief onderzoek plaats te laten vinden. Uit een aantal alternatieven is gekozen voor het doen van peerreviews.

Met peer-review wordt een systeem bedoeld waarbij de verschillende opleidingsscholen, behorend bij de Opleidingsscholen mijnplein-KPZ en EPZ-KPZ, structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars ‘critical friends’ zijn. Deze systematiek zal worden gebruikt om de kwaliteit binnen opleidingsscholen te versterken. Het is de bedoeling dat het systeem van peer-review binnen afzienbare tijd op systematische, duurzame wijze een plaats krijgt binnen de twee Opleidingsscholen mijnplein-KPZ en Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ.

Contactgegevens
2e Wormenseweg 80
7331 VG Apeldoorn
Contactpersoon
Jos Timmermans
Samenwerkingsstichting AVES