PO

CKC Drenthe / NHL Stenden Hogeschool

Wat typeert jullie samenwerking?

CKC Drenthe en NHL Stenden Hogeschool zijn partners in opleiden. Beiden voelen zicht verantwoordelijk voor het goed opleiden van studenten en daar aan gekoppeld het professionaliseren van zittende leerkrachten. Door ontmoeting en uitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van professionaliseringsactiviteiten worden de werkvelden van het basisonderwijs en de Pabo met elkaar verbonden. De verbinding leid tot discussie, inspiratie en co-creatie, een kwaliteitsimpuls voor de beide organisaties.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots dat:
– studenten, leerkrachten, docent én scholen zich binnen het concept opleidingsschool ontwikkelen;
– er een onderzoekscursus voor docenten en leerkrachten is ontworpen;
– onderzoek een centrale plaats heeft waarbij alle betrokkenen hun eigen rol vervullen;
– er inmiddels 175 leerkrachten gecertificeerde mentoren zijn;
– leerkrachten college op de Pabo geven;
– startende leerkrachten een scholings- en begeleidingsprogramma volgen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

De volgende onderwerpen hebben onze aandacht in de ontwikkelingsfase:
– communicatiestructuur rond het netwerk van opleidingsscholen;
– het ontwikkelen van het werkplekcurriculum;
-kwaliteitszorg (instrument).

Contactgegevens
Groningerstraat 96, Assen
9402 LL
Website
Contactpersoon