Logo: Academische Opleidingsschool West-Brabant (AOS WB)
VO

Academische Opleidingsschool West-Brabant (AOS WB)

Wat typeert jullie samenwerking?
  • We hebben veel aandacht voor het steviger neerzetten van ‘samen opleiden’, het OidS model.
  • Leren in een levensechte omgeving: de school als de betekenis gevende leeromgeving, waarbij de student in een authentieke situatie kennis maakt met en ervaring opdoet ten aanzien van alle aspecten van het leraarschap.
  • Just in time leren: praktijktheoretische kennis en inzichten opdoen op het moment dat de praktijkervaringen opgedaan worden. En omgekeerd theoretische kennis en inzichten verwerven en dan meteen toepassen in de praktijk.
  • Learn to connect: verbinden van praktijkervaringen met de daarbij behorende theoretische kennis en noties. Verbinden van eigen praktijkervaringen met die van andere studenten door van elkaar te leren en door samen te werken. Verbinden van de praktijkervaringen en praktijktheorie met de persoonlijke ontwikkeling als leraar.
  • Learn to collect van kennis en inzichten in zowel het vakgebied als op het gebied van voor het beroep relevante theorieën met een zwaar accent op leertheorieën en leerpsychologie. Verzamelen van gegevens over het eigen werk en werkwijze door te onderzoeken of de beoogde resultaten zijn bereikt en de bevindingen kunnen vertalen naar de onderwijspraktijk in de klas.
Waar zijn jullie trots op?
  • Op het formatieve beoordelingskader gebaseerd op de door de lerarenopleiding vastgestelde eindkwalificaties;
  • Op het opleidingsprogramma zoals dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld;
  • De ontwikkeling op het gebied van onderzoek door docenten en de koppeling aan schoolontwikkeling;
  • De ontwikkeling van ons samenwerkingsverband op organisatorisch gebied.
Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het schrijven van het KRD (kritische reflectie) en de voorbereiding op de visitatie.

Contactgegevens
Postbus 117
4870 AC Etten-Leur
Website
Contactpersoon
Eveline van Hoppe
Programmadirecteur

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
5 december 2016

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.