VO

Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW)

Wat typeert jullie samenwerking?

De stuurgroep van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW) heeft een gemeenschappelijke, kaderstellende visie gekozen die niet te veel ingrijpt op de eigen visies van de deelnemende scholen. De stuurgroep wil vanuit de eigenheid van de scholen zo veel mogelijk samenwerking tot stand brengen en een professionele dialoog tussen de scholen op gang brengen (bottom-up approach). Dit betekent dat alle partners binnen de AONHW gelijkwaardig zijn; alle partners voelen zich eigenaar van de samenwerking. Partners kunnen binnen eigen context en cultuur hun eigen ontwikkeling vorm geven. Conform het principe ‘decentraal, tenzij’ geven zij zelf sturing aan hun eigen ontwikkeling, en waar nodig doen zij dat gezamenlijk.

Waar zijn jullie trots op?

De partners binnen de AONHW hebben duidelijke afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden, hebben ingezet op een stevige overlegstructuur en op scholing van begeleiders en opleiders. De betrokken partijen zijn heel positief over opleiden in de school: de afstand tussen school en opleiding is kleiner geworden en de opleidingsroute is aantrekkelijk voor studenten. Gaandeweg komen we er achter wat werkt en wat niet als het om onderzoek binnen de Academische kop gaat.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Om het opleiden en praktijkonderzoek in de toekomst verder duurzaam te verbinden, is nadere afstemming tussen de partners noodzakelijk. Op dit moment (winter 2015/2016) zijn gesprekken gaande binnen de Stuurgroep en met betrokkenen op met name de punten Sturing en coördinatie, Explicitering van het opleidingsconcept en Professionalisering. Hiervoor is een overzicht gemaakt van de ambities en de doelen die geformuleerd zijn. Op basis hiervan wordt geëvalueerd, zowel schriftelijk als in gesprekken met elke partner afzonderlijk, wat er is gedaan op de dingen die we wilden doen. Aan de hand hiervan valt te zien waar verschillen liggen, en welke keuzes, gelet op waar we als AONHW naartoe willen, nog gemaakt moeten worden.

Contactgegevens
Mandenmakerstraat 11
1825 BB Alkmaar
Website
Contactpersoon
Niek de Wilde

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
5 december 2016

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.