Logo: Academische Opleidingsschool Midden- en Zuid-Limburg (AOPOL)
PO

Academische Opleidingsschool Midden- en Zuid-Limburg (AOPOL)

Wat typeert jullie samenwerking?

De samenwerking is gericht op het realiseren van een moderne opleidingsschool waarbinnen het leren op het opleidingsinstituut en het leren in de opleidingspraktijk op elkaar zijn afgestemd voor zowel aankomende als zittende leerkrachten. De AOPOL biedt studenten en leerkrachten de kans hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen door extra mogelijkheden te bieden in de vorm van leren binnen een academische basisschool en academische pabo. De (onderzoeks-) activiteiten van studenten en leerkrachten worden binnen deze setting gekoppeld aan de ontwikkelings- en innovatie thema’s van de school met als doel het versterken van het leren van de leerlingen.

Waar zijn jullie trots op?

Een academische basisschool is een opleidingsschool met een extra dimensie. Ze onderscheidt zich doordat ze professionalisering van aankomende en zittende leerkrachten verbindt met het doen van onderzoek en innoveren van de klassenpraktijk. Zij implementeert nieuwe praktijken en genereert op basis van (actie) onderzoek onderzoeksresultaten die zij weer direct kan gebruiken bij verbeteringen. Onderzoek vormt daarmee een centraal onderdeel van het systematisch verbeteren en leren, gericht op beter onderwijs voor en betere prestaties van leerlingen.

Wat zie je op een academische basisschool?

 • De leerlingen leren op een onderzoekende manier;
 • Onderwijs dat leerlingen uitdaagt om onderzoekend te leren;
 • Leerkrachten die kritisch kijken naar hun eigen werk en zelf onderzoek verrichten;
 • Samenwerking tussen (a.s.) leerkrachten en instituutsopleiders in Communities of Practice (CoP), rondom innovatieve kernthema’s van de school;
 • De leerkrachten die participeren zijn getraind in onderzoek uitvoeren;
 • De begeleiders van de onderzoeksprojecten zijn academisch geschoold;
 • De studenten studeren aan de academische Pabo;
 • De schoolleiders versterken de professionele leergemeenschap op hun school.
Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het streven is om op elke school het leren en de leerresultaten van kinderen te verbeteren door:

 • Systematisch te werken aan thema’s die centraal staan in de schoolontwikkeling;
 • Daarbinnen gericht onderzoek te verrichten ter ondersteuning van het proces;
 • De onderzoekende houding en professionele ontwikkeling van aanstaande en zittende leerkrachten te stimuleren;
 • Theorie en praktijk met elkaar te integreren;
 • De ontwikkeling en opbrengsten zichtbaar te delen met anderen.
Contactpersoon