Organisaties

U vindt hier een overzicht van organisaties actief op het gebied van opleiden in de school. Staat uw organisatie er niet tussen? Laat het ons weten! Neem contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina of stuur een mail naar: platformsamenopleiden@poraad.nl of platformsamenopleiden@vo-raad.nl.

Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON)

VELON ondersteunt van mensen die werken aan de opleiding en professionalisering van leraren, gericht op het bevorderen van hun beroepskwaliteit.

Ministerie van OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

ICL

Alle universitaire lerarenopleidingen (ULO’s) zijn vertegenwoordigd in de Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL), onderdeel van de VSNU. In de ICL trekken de ULO’s in toenemende mate gezamenlijk op.

LOBO

LOBO staat voor het PO Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs. De website www.paboweb.nl is hét informatiekanaal voor de lerarenopleidingen basisonderwijs.

ADEF

ADEF staat voor VO Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten en is een overleg van de tweedegraads lerarenopleidingen.

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren, onder andere door het kennisportal.

Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform PO is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers. En is kennismakelaar voor scholen in het primair onderwijs bij hun arbeidsmarkt- en HRM.

NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

VOION

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken.