Nieuws

vo
Nieuws 30 oktober 2017

Subsidie Opleidingsschool in jaarverslaggeving onderwijs

Aspirant-opleidingsscholen en erkende opleidingsscholen leggen in de jaarverslaggeving de subsidie die zij van OCW ontvangen vast. Wat is daar nu […]

Lees verder
po
Nieuws 18 oktober 2017

Subsidie voor regionale werving en begeleiding zij-instromers

Schoolbesturen kunnen vanaf nu gezamenlijk in hun regio een startsubsidie aanvragen bij het Arbeidsmarktplatform PO voor het opzetten van een […]

po vo
Nieuws 10 oktober 2017

Werkbijeenkomst 14 november: ‘Passend onderwijs en de opleidingsschool’ (PO/VO)

Hoe kan de wisselwerking tussen scholen en lerarenopleiding binnen Samen Opleiden de expertise en competenties van (aankomend) leraren op dit […]

po vo
Nieuws 9 oktober 2017

Integrale benadering passend onderwijs gewenst op lerarenopleidingen

Interview Marlies Peters – Steunpunt Passend Onderwijs VO Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn hard aan de slag […]

po vo
Nieuws 27 september 2017

Opgave studentenaantallen vóór 1 oktober

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, moet de penvoerder ieder jaar vóór […]

po vo
Nieuws 20 september 2017

Wie wil vandaag meewerken aan het onderwijs van morgen?

Leraren, schoolleiders, scholen… Doe mee! Vanaf vandaag kunnen leraren, schoolleiders en scholen zich inschrijven voor Curriculum.nu. Zo’n 20 schoolleiders en […]

po vo
Nieuws 15 september 2017

8 november: Bijeenkomst ‘Kostenstructuur en intensiteit van opleidingsscholen’ (PO/VO/MBO)

Het afgelopen schooljaar heeft ecbo in samenwerking met Ecorys onderzoek uitgevoerd naar de wijze van financieren van opleidingsscholen. Tijdens een […]

po
Nieuws 12 september 2017

Opleiden van leraren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Besturen voelen zich verantwoordelijk voor het opleiden van (aanstaande) leraren maar slechts een deel is op bestuurlijk niveau betrokken bij […]

vo
Nieuws 12 september 2017

13 oktober: Themabijeenkomst ‘Versterking beroepsonderwijs en de opleidingsschool’ (VO/MBO)

Hoe kunnen we het opleiden van leraren voor het beroepsonderwijs versterken in de opleidingsscholen? Dat is het centrale thema van […]

po vo
Nieuws 6 september 2017

Meedenken over ontwikkelpaden voor leraren

Het ministerie van OCW organiseert met de VO-raad en de vakbonden twee sessies voor experts, bestuurders en leraren over ontwikkelpaden […]

    Pagina 4 van 20
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...