Nieuws

po vo
Nieuws 12 december 2017

25 januari: Werkconferentie Selectie en intake bij de lerarenopleidingen

In opdracht van het ministerie voert een consortium van het Kohnstamm Instituut, het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA, […]

Lees verder
vo
Nieuws 10 december 2017

Videoreeks: Wie werken er samen in een opleidingsschool?

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Wie er […]

po vo
Nieuws 4 december 2017

Negen nieuwe aspirant-opleidingsscholen bekend!

Het ministerie van OCW benoemde afgelopen week negen partnerschappen tussen scholen en lerarenopleidingen in het PO en VO tot aspirant-opleidingsschool. […]

vo
Nieuws 27 november 2017

Terugblik werkbijeenkomst ‘Passend onderwijs en de opleidingsschool’ PO/VO

Op 14 november 2017 vond in Utrecht een gezamenlijke bijeenkomst plaats van het Steunpunt Opleidingsscholen en het Steunpunt Passend Onderwijs […]

vo
Nieuws 20 november 2017

Presentatie VELON Kennisbasis voor lerarenopleiders 4

Op vrijdag 10 november, tijdens de VELON Studiedag, werd het vierde katern van de ‘Kennisbasis voor lerarenopleiders’ gepresenteerd. In het […]

vo
Nieuws 20 november 2017

Nieuw onderzoeksartikel RuG over Samen Opleiden in het VO

Toekomstige investeringen in de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen lijken gerechtvaardigd – Michelle Helms-Lorenz, Wim van de Grift, Esther Canrinus, […]

po vo
Nieuws 20 november 2017

6 december: Laatste bijeenkomst van 2017!  ‘Samen opleiden in breder perspectief’

Het Steunpunt Opleidingsscholen organiseert op woensdag 6 december een eindejaarsbijeenkomst waar de effecten van Samen Opleiden in de grotere onderwijscontext […]

vo
Nieuws 19 november 2017

6 december: Werksessie ‘Opleiden van leraren in de context van veranderingen in het onderwijs’ (VO)

In het afgelopen half jaar heeft Schoolinfo in samenwerking met het Steunpunt Opleidingsscholen onderzocht wat de verschuivingen in het onderwijs […]

po
Nieuws 31 oktober 2017

Publicatie ‘Goede condities voor startende leraren’ | PO

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. Dit boek – een publicatie van het […]

po vo
Nieuws 31 oktober 2017

Interview Marcelle Hobma – Opleidingscoördinator ROSA

Aanjagen, verbindingen leggen en zorgen dat anderen beter worden. Marcelle Hobma voelt zich als een vis in het water in […]

    Pagina 3 van 20
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...