Nieuws

po vo
Nieuws 13 februari 2018

Subsidie Opleidingsschool in jaarverslaggeving onderwijs

Aspirant-opleidingsscholen en erkende opleidingsscholen leggen jaarlijks verantwoording af over de subsidie die zij van OCW ontvangen. De penvoerder van het […]

Lees verder
po vo
Nieuws 8 februari 2018

Verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen online

De afgelopen drie jaar is het aantal opleidingsscholen in Nederland uitgebreid met 37 nieuwe partnerschappen, zogenaamde aspirant-opleidingsscholen. In het primair […]

po vo
Nieuws 8 februari 2018

Video’s over samen opleiden en professionaliseren: leerateliers & videoclubs

In deze video’s gemaakt in opdracht van het Steunpunt Opleidingsscholen, lichten we twee interessante initiatieven op het gebied van samen […]

vo
Nieuws 6 februari 2018

Samen leraren opleiden: meer oog voor kennisdeling in de regio

Verspreid over Nederland zijn er tientallen partnerschappen (opleidingsscholen) tussen lerarenopleidingen en scholen die zorgdragen voor een goede kwaliteit van de […]

vo
Nieuws 25 januari 2018

Koppeltraject VO 2018 van start: Leren van en met elkaar!

Heeft u als aspirant opleidingsschool subsidie gekregen van het Ministerie van OCW voor het samen opleiden van leraren? Of bent […]

vo
Nieuws 9 januari 2018

15 februari: Werkbijeenkomst Startwijzer VO

Boeien en binden van startende leraren? Werk mee aan de Startwijzer voor het VO! Om getalenteerde en gemotiveerde nieuwe leraren […]

po vo
Nieuws 14 december 2017

Nieuwe video Samen Opleiden in beeld PO

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Hoe wordt […]

po vo
Nieuws 13 december 2017

Pilot – leerwerktaak adolescentiepsychologie in de context van de school

Bij de Hogeschool Rotterdam zijn een aantal opleidingsonderdelen geoormerkt als onderdeel van de 40% van het curriculum dat in de […]

po vo
Nieuws 13 december 2017

Nieuwe aspiranten: Opleidingsschool Zutphen in beeld

Opleidingsschool Zutphen (VO) is een van de partnerschappen dat onlangs bericht kreeg dat hun subsidieaanvraag is gehonoreerd . Andries Mulder, […]

po vo
Nieuws 13 december 2017

Terugblik eindejaarsbijeenkomst ‘Samen opleiden in breder perspectief’

Op 6 december 2017 organiseerden de PO-Raad en VO-raad in ‘Zaalverhuur 7’ in Utrecht een grote bijeenkomst onder de titel […]