VO

Docentenhandleiding | Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is een term die u wellicht kent, maar wat is het precies en wat kunt u ermee als docent of schoolleider? En belangrijker nog: wat betekent opbrengstgericht werken voor uw leerlingen? Eigenlijk bent u al voortdurend bezig met opbrengstgericht werken doordat u doelen stelt en feedback geeft. Wilt u hiervoor andere onderdelen van OGW instrumenten inzetten? Gebruik dan deze beslisboom om precies te vinden wat u zoekt. Van: Academische Opleidingsschool Quadraam

Gerelateerde items

Publicaties & links
25 september 2018

Vanaf 2013 tot en met juli 2017 hebben 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (32 po, 19 vo, 10 mbo) met subsidie van OCW gewerkt aan het versterken van de samenwerking bij het opleiden en professionaliseren van (startende) leraren. Om de effectiviteit van de regeling te kunnen meten is een meerjarig monitor- en evaluatieonderzoek uitgevoerd.

Publicaties & links
22 september 2017

In hoeverre is de didactiek ter bevordering van zelfregulatie en de hierbij horende coaching een geschikte methode om lessen zo in te richten dat de docent minder doceert en meer begeleidt en coacht op zelfregulerend leren en metacognitie, zodat er meer inzicht ontstaat bij de docent op het gebied van de vaardigheden bij de leerling?

Tools & scans
22 september 2017

Deze Toolbox bevat allerlei praktische materialen om docenten te helpen met onderpresterende leerlingen. Het bevat bijvoorbeeld een meetinstrument dat gebruikt kan worden om een individuele leerling of een groep leerlingen in beeld te brengen.

Publicaties & links
22 september 2017

Onderzoeksverslag: welke competenties worden verwacht m.b.t. omgaan met verschillen van startbekwame docenten en van docenten die drie jaar werkzaam zijn?