VO

Tevredenheidsenquête | Studenten OSR

Opleidingsschool Rotterdam (OSR) peilt de tevredenheid van studenten door afname van de digitaal aangeboden Tevredenheidsenquête studenten OSR. Op basis van de verzamelde gegevens trekt de school conclusies, maakt een sterkte-zwakte-analyse, formuleert nieuwe beleidsdoelen en –activiteiten en neemt deze op in de reguliere PDCA-cyclus.