PO

Rapport | Systeembrede analyse: hbo-bachelor Opleiding tot leraar basisonderwijs

De beoordeling van de pabo-opleidingen maakt deel uit van de accreditatierondes van de Nederlandse lerarenopleidingen die plaatsvindt sinds december 2014. Na ieder cluster ontwikkelt de NVAO een “systeembrede analyse”.