VO

Stagegids | Almeerse Academische Opleidingsschool

De AAOS richt zich op het opleiden van studenten en de professionalisering van docenten. Deze gids geeft informatie over het werkplekleren bij de AAOS en is leidend voor alle universitaire en hogeschoolstudenten die in Almere stage lopen.