PO
VO

Regeling | Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2017-2023

In de ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen’ is de subsidie voor opleidingsscholen vastgelegd. In bijlage 2 van de wijzigingsregeling zijn de bekostigingsstaffels met de bijbehorende subsidiebedragen te vinden.