VO

Onderzoek | Werken(de) leerwerktaken?

In 2010 is het project ‘Leren (en) werken in een ROC/ AOC als lerende organisatie’ opgestart. Onderdeel van dit project is flankerend onderzoek naar de werkplek van de student. Dit onderzoek, waarvan deze rapportage het resultaat is, getuigt van de betrokkenheid van de lerarenopleiding ILS-HAN bij het mbo.