MBO
PO
VO

Podcast Samen Opleiden | #7 Ontwikkelingsgerichte peer review

De ontwikkelingsgerichte peer review: in deze nieuwe aflevering van onze podcast Samen Opleiden vertellen Chris Kroeze en Dirkje Zwama over hun inzichten en ervaringen op basis van de pilots peer review die in 2021 plaatsvonden.

Gerelateerde items

Video's & podcasts
1 februari 2024

In dit webinar gaat Miranda Timmermans, lid van de schrijfgroep en lector Samen Opleiden & Professionaliseren aan de Marnixacademie, in op de ontwikkelingsgerichte peer review, de duiding van de waarborgen en de meerwaarde van dialogische gespreksvoering. Het webinar is in eerste instantie bedoeld voor de panelleden van het bezoekend panel, maar is ook interessant en […]

Video's & podcasts
6 april 2023

Deze podcast is opgenomen voor ‘De week van Samen Opleiden 2023’. Het thema is ‘Samen Opleiden sterk in ontwikkeling’. In deze special gaat Joke Kiewiet-Kester (projectleider Educatief-regionale samenwerking bij Academie Educatie van Hogeschool Arnhem en Nijmegen) in gesprek met prof. dr. Patrick Kenis (hoogleraar Public Governance aan de Universiteit van Tilburg). Centraal staat een wel […]

Video's & podcasts
6 april 2023

In deze podcast gaan we in gesprek over het samenwerken aan inductie. Het partnerschap ‘Opleiden in de school’ is een van de drie deelnemers aan de pilot van OCW (voor het PO) ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’. In deze tiende aflevering van de Podcast Samen Opleiden gaat gastheer Joep Stassen in gesprek over samenwerken in de […]

Video's & podcasts
12 december 2022

In het kader van de pilot Ontwikkelingsgerichte Peer Review organiseerden vier partnerschappen in november een peer reviewdag waarin de eigen ontwikkelvragen centraal stonden. Peers vanuit twee verschillende partnerschappen kwamen op bezoek om mee te denken, vragen te stellen, uit te wisselen, om zo met elkaar tot leren te komen. Bij SCOPE Samen Opleiden hebben we […]

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema