PO
VO

Rapport | Partnerschappen in verandering

Ervaringen uit de dieptepilot opleiden in de school 2005-2009. Uitgaven van het Ministerie van OCW.