MBO
PO
VO

Parels uit de praktijk 3 | Bouwstenen voor de leeromgeving van Samen Opleiden

Deze bundel bevat zeventien goede praktijkvoorbeelden van Samen Opleiden. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het Samen Opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: de leeromgeving te verrijken, zodat partnerschappen nóg betere leraren afleveren.

Gerelateerde items

Tools & scans
21 april 2022

Gesprekskaarten ontwikkeld bij het webinar ‘De stem van de lerende’ van Ingrid Paalman die in partnerschappen po, vo, mbo, op de scholen en bij opleidingen kunnen worden ingezet om samen invulling te geven aan passend luisteren en passend leren.

Publicaties & links
15 april 2022

‘Krachtig partnerschap’, hét thema van De week van Samen Opleiden 2022! Een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars.

Leeromgeving

Het partnerschap Samen Opleiden op basis van de visie op het leren van de leraar, een samenhangende en consistente leeromgeving. Deze leeromgeving ondersteunt (aankomende) leraren in hun leer- en ontwikkelproces als professional. Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, verbinding tussen theorie en praktijk, en samenhang en verbinding tussen het leren op het opleidingsinstituut en op de werkplek.

Bekijk thema