PO

Opleiden in de school | Aacademisering en praktijkonderzoek

Lees in dit praktijkvoorbeeld hoe ‘Opleiden in de school’ – het samenwerkingsverband van KPZ en Catent – academisering en praktijkonderzoek vorm geeft.