PO

Ontwikkelscan OLS | Partnerschap OIDS

Een scan om de fase van ontwikkeling van de opleidingsschool en de mate waarin men opereert als een PLG te bepalen met alle actoren samen.