MBO

Artikel | Ontwikkelingen en uitdagingen ten aanzien van beroepsgericht opleiden binnen de tweedegraads lerarenopleidingen

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor het beroepsgerichte onderwijs binnen de lerarenopleidingen. Maar geldt dit ook voor het enthousiasmeren en toerusten van docenten in opleiding voor het werken in het mbo? Wat is voor lerarenopleiders belangrijk om te weten over het middelbaar beroepsonderwijs?

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema