PO

Bundel | Onderzoek en onderwijs; een vruchtbare combinatie

Stichting Flore verankert onderzoek in de onderwijspraktijk om zo de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de talenten van kinderen optimaal te kunnen benutten.