MBO

Artikel | Mbo-docenten toekomstgericht opleiden door samen te werken en te leren

Het mbo neemt van oudsher een belangrijke sleutelpositie in op de arbeidsmarkt en voorziet in de behoeftes van regionale bedrijven op het gebied van het opleiden van praktisch opgeleide medewerkers. Al jaren is de arbeidsmarkt echter enorm in beweging; hierdoor grote behoefte aan wendbare vakmensen. Dit artikel, uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders, gaat in op hoe de verbetering in de lerarenopleiding van mbo-docenten nog verder vorm kan krijgen.

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema