VO

Beleidsdocument | Kwaliteitskader AONHW

Dit document beschrijft de visie en ambities die ten grondslag liggen aan de (verdere) ontwikkeling van de aonHw, vervolgens beschrijft het de wijze waarop de organisatie van de AONHW is ingericht en hoe we professionalisering en kwaliteitszorg is vormgeven. Tot slot worden de kwaliteitskaders geschetst.