PO

Katern | HRM beleid gericht op werkplekleren

De afgelopen jaren lag de focus van de overheid op de zogeheten ‘kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekorten’, zo ook voor het ‘opleiden in de school’. Opleiden in de school was erop gericht om het lerarentekort tegen te gaan en de kwaliteit van leraren te verhogen. Vaak wordt er echter onvoldoende nagedacht over de manier waarop scholen het samen leren in en onderzoeken van de eigen praktijk kunnen vormgeven en faciliteren. Dit katern gaat in op de vraag: op welke wijze kan het HRM-beleid het werkplekleren van beginnende en zittende leraren stimuleren? Van: Marjan Vermeulen en Marieke Versloot

Gerelateerde items

Tools & scans
27 mei 2024

Binnen een partnerschap werken verschillende actoren samen ten bate van het leren van (aanstaande) onderwijsprofessionals. Maar wie doet nu wat en waarom? Hoe kom je tot een gezamenlijke meerwaarde? Het Platform heeft een innovatieve tool ontwikkeld in de vorm van een spel, dat partnerschappen ondersteunt in het denken en handelen rond de actoren in het […]

Publicaties & links
3 februari 2023

De afgelopen jaren ontving het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren regelmatig vragen van mensen met een coördinerende functie in het partnerschap. Vragen over beleid, wet- en regelgeving, zeker ook vragen over projectmanagement en veranderkundige processen. In 2021 is hiervoor een ontwikkeltraject opgezet. Op basis van de bevindingen uit het eerste traject, is dit werkboek samengesteld.

Video's & podcasts
24 april 2022

Bij het Samen Opleiden en de inductie van startende leraren komt ook HRM om de hoek kijken. In deze podcastaflevering spreken Martiene Enserink, coördinerend schoolopleider van opleidingsschool Landstede MBO in de regio Zwolle, en Tommer Franken, opleidingscoördinator binnen het VO-partnerschap NOD Haaglanden, met gastheer Joep Stassen over hun inzichten en ervaringen met het verbinden van HRM en inductie. Die verbinding wordt in deze twee partnerschappen op verschillende manieren vormgegeven.

Publicaties & links
2 juni 2021

Om zicht te krijgen op de eigen leerbehoeften en leeropbrengsten en de daarvoor te ondernemen leeractiviteiten kan de lerarenopleider gebruik maken van het model van professionele groei. Het leren van de lerarenopleider kan er mee in kaart worden gebracht. In dit katern is het model bewerkt tot een reflectie-instrument.

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema