VO

Artikel | Het spel van Academische Opleidingsscholen

In dit deel van de bundel van Script! thema-publicaties wordt de samenwerking van de partners binnen de Academische Opleidingsschool vanuit theoretisch en strategisch oogpunt bezien.