VO

Onderzoek | Inzet van leerwerktaken bij Werkplekleren 2

Onderzoek naar vraag, hoe wordt in de scholen met leerwerktaken gewerkt en hoe wordt dit door studenten en docentexperts ervaren?