VO

Rapport | Een beroepsbeeld voor de leraar

Een beroepsbeeld voor de leraar: deze publicatie gaat over ontwikkelrichtingen, loopbaanmogelijkheden en groei van leraren in het onderwijs. het rapport is het resultaat van diverse bijeenkomsten met betrokkenen bij het voortgezet onderwijs: leraren, studenten, lerarenopleiders, schoolbestuurders,
schoolleiders en beleidsondersteuners.