PO

Interview | De OpleidingsSchool in Zeeland: interview met Anko van Hoepen (lid CvB Alpha Scholengroep)

Interview met Anko van Hoepen (lid CvB Alpha Scholengroep). De Alpha Scholengroep in Zeeland heeft 15 basisscholen in Zuid-Beveland. Het gaat om kleine scholen in een krimpregio met één hogeschool. Hoe geven schoolbesturen in een krimpregio vorm aan opleiden in de school?