PO

Interview | Keurmerk als ontwikkeldocument

Aan welke eisen moet een (goede) opleidingsschool voldoen? Het samenwerkingsverband Academische opleidingsscholen Utrecht–Amersfoort ontwikkelde een keurmerk, dat (academische) opleidingsscholen inzicht geeft in hun eigen kwaliteit.