PO

Artikel | De rol van de lerarenopleiding bij innovatieprocessen in het primair onderwijs

Een onderzoek naar de samenwerking in opbrengstgericht werken binnen de onderwijsketen.