PO

Video | UPvA instituutsopleider stelt zich voor

De UPvA instituutsopleider Mieke Konings is de instituutsopleider van alle UPvA studenten van de ASKO. Zij begeleidt de UPvA studenten in het verbinden van de wetenschap aan de praktijk door onderzoeksopdrachten van de UPvA te verbinden aan betekenisvol onderzoek op de Academische ASKO Opleidingsschool. Wij leiden je op tot bruggenbouwer: een onderzoekende leerkracht die een bijdrage levert aan beter onderwijs.

Gerelateerde items

Publicaties & links
25 november 2020

In het primair onderwijs willen steeds meer scholen en schoolbesturen aan de slag met kennis uit (praktijkgericht) onderzoek. Zo kunnen ze de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren. Om scholen en besturen op weg te helpen met evidence-informed onderwijs, is er nu de praktische startnotitie ‘Sleutels voor evidence-informed werken’ van het Platform Samen Onderzoeken.

Publicaties & links
6 november 2019

Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste opbrengsten van drie jaar Werkplaats Diversiteit, variërend van visies op Diversiteit en praktijkonderzoek tot resultaten van onderzoek naar de Werkplaats en van onderzoeksprojecten door twaalf leerteams.

Praktijkvoorbeelden & interviews
8 mei 2017

De Pabo Windesheim Almere organiseert professionaliseringsbijeenkomsten voor schoolopleiders en directeuren om handelingsverlegenheid bij het opstellen van de onderzoeksvraag en het begeleiden van pabo-studenten bij de verdere formulering van de onderzoeksvraag te verkleinen. Dit artikel bespreekt de opzet van deze werkbijeenkomsten en de positieve resultaten van deze werkvorm.

Publicaties & links
23 maart 2017

Bij afstudeeronderzoek in academische opleidingsscholen hebben studenten vaak te maken met onderzoeksbegeleiders vanuit de school en vanuit de lerarenopleiding. Dit katern beschrijft hoe dit samen begeleiden – en soms ook samen beoordelen – van afstudeeronderzoek in zijn werk gaat en wat hierbij belangrijke aandachtspunten zijn.